Yeni Araç
Fiyat Teklifi Alın

İkinci El
İkinci El Araçlar

Servis Randevusu
Servis Randevusu

İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizin ihtiyaç duyduğu insan kaynağının seçimi, gelişim potansiyeli yüksek, işin gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip, kuruluş ve topluluk değerlerini benimseyip yaşatacak kişiler arasından eşit fırsat ilkesi gözetilerek yapılır.

İnsan kaynağımız rekabet üstünlüğü sağlayan temel unsurumuzdur.

Her çalışanımızın Şirketimizin ortak değerlerine sahip olmasını bekleriz.

Şirketimiz çalışmak için özellikle tercih edilen bir kurum olmasını amaçlarız.

Kurumun esas olduğu ilkesi çerçevesinde, çalışanlarımızın beklentileri ile kurum beklentilerini dengeleriz.

Çalışanlarımız arasında adalet ve fırsat eşitliği gözetiriz.

Başarı ve yüksek performansı değerlendirir ve teşvik ederiz.

Her çalışanımızın işinin, her yöneticimizin de işyerinin sahibi olmasını bekleriz.

İhtiyaçların karşılanmasında Şirket içi insan kaynağımızdan yararlanmayı esas alırız.

İnsan kaynakları yönetiminde yenilikleri izler, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirerek uygularız.

img